začetki v svetu

"Skavtstvo je vesela igra na prostem, kjer skavti kot bratje skupaj izkušajo dogodivščine, tako mladi kakor stari. Rastejo v zdravju in sreči, urijo se v ročnih spretnostih in v pripravljenosti na pomoč drugim" (Kos, 1995, 17).

Skavtstvo je svetovno gibanje mladih. Njegov začetnik je Robert Baden-Powell, prve korake v skavtstvu za dekleta pa je naredila njegova sestra Agnes. 

Baden-Powell je zasnoval tudi deset skavtskih zakonov, ki so skavtom vodilo v življenju. Najvažnejši zakon je, da mora skavt vsak dan narediti eno dobro delo. Skavt postaneš ob skavtski obljubi, ko prejmeš tudi rutko, glede na starost pa so skavti razdeljeni v štiri starostne veje. V Sloveniji so skavti združeni v krajevne enote (skavtske skupine ali stege), ti so povezani v nacionalna združenja (slovenski skavti so združeni v ZSKSS - Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov), nacionalna združenja pa so članice svetovnih skavtskih organizacij (ZSKSS je članica WAGGGS - World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Na zunaj so prepoznavni po rutkah, opečnato oranžnih srajcah in modrih hlačah (Kos, 1995, 17).

Robert Baden-Powell, (Bi-Pi) je ustanovitelj skavtov in velja za 13. najvplivnejšega človeka 20. stoletja. 

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell se je rodil 22. februarja 1857 v Londonu. Po srednji šoli se je prijavil v vojsko. Po vrnitvi v domovino 1901. leta je ugotovil, da njegov priročnik za izvidništvo navdušeno berejo po šolah. Začel je pisati knjigo, namenjeno izključno mladim, saj je spoznal, da lahko s svojimi izkušnjami pomaga mladim, da odrastejo v zrele in samostojne ljudi in zato je ustanovil skavte. Prvotno je B.P. predvidel skavtstvo le za fante stare med 12. in 18. letom. 1913. leta je ustanovil volčiče (od 7. do 11. leta), leta 1917 pa roverje (nad 18. let). 8000 skavtov in skavtinj je razglasilo B.P.-ja za načelnika sveta (Chief Scout of the World). Od tedaj se skavti vsega sveta zbirajo vsake 4 leta na različnih krajih (Jamboree). Umrl je 8. januarja 1941, star skoraj 84 let, v Afriki pod goro Kilimandžaro, kamor se je preselil s svojo ženo. 

Olave St.Clair Soames se je rodila 22. februarja 1889 v Stubbing Courtu blizu Chesterfielda.  Januarja 1912 se je z očetom odpravila na križarjenje z ladjo Arcadian. Olave se križarjenja ni veselila, dokler ni na ladji spoznala Roberta Baden-Powella in se z njim poročila. V začetku je svojemu možu pomagala pri vodenju skavtske organizacije. Počasi je tudi sama prevzela vodenje dekliške skavtske organizacije in bila leta 1930 imenovana za vodilno skavtinjo (World Chief Guide). Na njeno pobudo je bila 1928 ustanovljena organizacija WAGGGS. 1909 so se gibanju pridružile skavtinje, ki jih je vodila njegova sestra Agnes in pozneje njegova žena Olave. 1913 je Baden – Powell ustanovil volčiče in volkuljice, 1917 pa popotnike in popotnice.

Danes nas je po svetu več kot 40 milijonov aktivnih skavtinj in skavtov.